Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Inloggen

Ledeninfo:

Nadat u bent ingelogd krijgt u informatie die bestemd is voor leden en vaste bezoekers van de EGH. U vindt daar: de adreslijst, het rooster voor activiteiten op zondagmorgen, fotoseries, nieuwsbrieven van zendelingen en een overzicht van praktische hulp die mensen binnen de EGH u aanbieden.

Regels

De regels voor het krijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord zijn:

  1. U ontvangt de gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail;
  2. Gebruikersnaam en wachtwoord worden alleen verzonden naar e-mailadressen die op de officiële adreslijst (leden en vaste bezoekers) van de EGH zijn vermeld;
  3. Als U nog niet op de adreslijst staat van de EGH, meldt u dan eerst aan bij het secretariaat als lid of vaste bezoeker (secretariaat@evangeliegemeentehouten.nl).
  4. Gebruikersnaam en wachtwoord mogen door de aanvrager en zijn huisgenoten uitsluitend worden doorgegeven aan personen die op hetzelfde huisadres wonen als de aanvrager.
  5. De informatie die u via Leden-Info ontvangt, mag U niet aan andere personen doorgeven.
  6. Het is niet toegestaan foto’s verkregen via Leden-Info elders op internet (bijv. facebook) te plaatsen.
  7. De webmaster heeft het recht gebruikersnaam en wachtwoord zonder opgave van redenen te wijzigen.
  8. Bij wijziging zal de webmaster een bericht sturen naar de aanvrager(s).

Aanvragen gebruikersnaam

“Ik ben EGH-lid of vaste bezoeker. Mijn adresgegevens en het e-mailadres dat ik meestuur staan op de adreslijst van de EGH. Ik wil graag een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Ik verklaar in te stemmen met de regels die hierboven staan en me daaraan te zullen houden.” Klik hier om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. (noem uw naam en e-mailadres)