Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Livestreams
In verband met onze livestreams zijn de afgelopen en komende preken tijdelijk op deze website terug te kijken.

De EGH is een gemeente met grote diversiteit aan leden. En dat geldt ook voor de sprekers op zondagmorgen. Er zijn meerdere sprekers in de EGH die bij toerbeurt de prediking verzorgen, en we nodigen sprekers van buiten de EGH uit.