Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

De Evangelie Gemeente Houten (EGH) is op zoek naar een

Voorganger (m/v) voor 16-24 uur

Wie zijn we als EGH

Wij zijn een diverse groep christenen, en samen zijn wij de Evangelie Gemeente Houten (EGH). We vormen een plaatselijk kerkgemeenschap met als doel God en elkaar lief te hebben en samen mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. De Bijbel is onze bron van inspiratie en de basis van waaruit we willen leven. We onderhouden goede contacten met andere kerken in Houten en zijn aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Praktisch willen we een biddende gemeente zijn, van elkaar leren en bij elkaar betrokken zijn en een veilig klimaat creëren waarin iedereen van jong tot oud zich kan ontwikkelen. In de zondagse diensten hebben we gemiddeld tussen de 80-120 bezoekers.

Wat is onze visie

De EGH wil een warme gemeenschap zijn die Jezus volgt. Ons verlangen is een plaats van genezing en herstel te zijn voor de inwoners van Houten. Vanuit bewogenheid en door de kracht van de Heilige Geest willen we het Koninkrijk van God verkondigen, Bijbelgetrouw in woord en daad.

De EGH heeft voor de komende periode 5 focusgebieden vastgesteld waar ze zich op wil richten:

 • Jeugd centraal stellen.
 • In de samenkomsten is er ruimte voor interactie en persoonlijk contact.
 • Laagdrempelig en gastvrij zijn naar onze omgeving.
 • De Heilige Geest de ruimte geven (ook in onze diensten).
 • Aandacht voor elkaar stimuleren, ook buiten de bijeenkomsten.

Leiding van de gemeente

De EGH wordt geleid door een Oudstenraad. Zij is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid en herderlijke zorg van de gemeente en vervult daarnaast ook de rol van bestuur. Zij wordt ondersteund door één of meerdere gemeentewerkers en diakenen en legt verantwoording voor haar beleid af aan de Algemene Ledenvergadering van de EGH. De aan te stellen voorganger gaat deel uitmaken van de Oudstenraad en geeft, samen met de andere oudsten, leiding aan de gemeente.

Wij zoeken

Een man of vrouw vanaf circa 35 jaar met een Theologische opleiding op HBO of WO niveau, die zich herkent in de visie van de EGH. Je bent een herder, verbinder en teamspeler, met aantoonbare ervaring in gemeente of zending en hebt de bereidheid om in de regio Houten te komen wonen.

 • We zoeken daarom een voorganger die een persoonlijke relatie heeft met Jezus en van daaruit: goede relaties kan en wil opbouwen;
 • sensitief is, aanvoelt wat er in de gemeente speelt en hierop anticipeert; gaven van de Heilige Geest en kwaliteiten in mensen herkent en hen in hun kracht zet door onderwijs, toerusting en aanmoediging;
 • open staat voor de ideeën en inbreng vanuit de gemeente en initiatieven waar gewenst faciliteert, voor coaching zorgt en indien nodig bijstuurt.

Taken die bij deze functie horen

 • Samen met de andere oudsten leiding geven aan de gemeente
 • De EGH vertegenwoordigen bij sommige externe contacten.
 • Onderwijs geven, o.a. door prediking (naast andere sprekers)
 • Pastorale taken

De voorganger kan, als lid van de oudstenraad, betrokken worden bij het:

 • met regelmaat verzorgen van de prediking tijdens de dienst op zondagmorgen;
 • (mede)leiden van de erediensten en bijzondere diensten zoals opdraag-, volwassen doop-, huwelijks- en begrafenisdiensten en het inzegenen van werkers in een nieuwe functie;
 • zorg dragen voor de gemeenteleden, bidden met zieken en ziekenzalving, onderwijzen, aanmoedigen en toerusten;
 • eindverantwoordelijk zijn voor een taakgebied binnen de gemeente. Voor de meeste gebieden zijn diakenen (of werkgroepleiders) aangesteld.

Wij bieden

 • Een gastvrije en actieve gemeente, die ook contact onderhoudt met andere kerken en maatschappelijk betrokken wil zijn.
 • Een enthousiaste en gedreven Oudstenraad En verder, mede afhankelijk van het soort dienstverband:
 • Een jaarcontract voor 16-24 uur per week.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO sociaal werk (wij zijn trendvolger daarvan).
 • 25 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband).
 • Reiskostenvergoeding.
 • Mogelijkheid tot verhuiskostenvergoeding.

Herken jij je gaven en talenten in bovenstaande beschrijving en voel je een roeping God hierin te dienen, stuur dan je motivatiebrief met C.V. uiterlijk 1 juni 2022 naar secretariaat@evangeliegemeentehouten.nl.
Ook voor verdere vragen kun je daar terecht.