Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Wij zijn een veelkleurige groep christenen, en samen zijn wij de Evangelie Gemeente Houten (EGH). We vormen een plaatselijk kerkgemeenschap met als doel God en elkaar liefhebben. Praktisch willen we een biddende gemeente zijn, van elkaar leren en bij elkaar betrokken zijn. Op deze site kunt u ons al een beetje leren kennen.

Graag nodigen we u uit voor een persoonlijke ontmoeting.
Kom gerust een keer onze samenkomst bezoeken. Jong en oud, iedereen is welkom!

Zoals onze naam al zegt staat het Evangelie op de eerste plaats. Dit ‘Goede Nieuws’ verwijst naar de boodschap van Jezus Christus. Via Hem kunnen we God persoonlijk leren kennen en krijgt ons leven een heel ander perspectief. Met het woord Gemeente verwijzen we naar onszelf als kerkelijke gemeenschap.

De mensen

We zijn een groep met veel verschillende mensen. Samen willen we op eigentijdse wijze ons geloof beleven en concreet tot uitdrukking brengen. De perfecte gemeente dus? Nee, die zult u niet bij ons aantreffen. We zijn nog geen volmaakte mensen, maar mogen elkaar wel helpen de weg met God te gaan. Dat betekent open en eerlijk met elkaar omgaan en elkaar stimuleren tot het gebruik van gaven en talenten op allerlei gebied. Het is daarbij goed om de ander de ruimte te geven en respect te hebben voor de altijd aanwezige verschillen in beleving en achtergrond.