Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Zingen is één van de mooie manieren om God te aanbidden. Daarom wordt er in de EGH veel gezongen. Zoals gebruikelijk in evangelie- en pinkstergemeenten zingen we met begeleiding door ritmische muziek. Er zijn meerdere muziekteams die afwisselend het musiceren voor hun rekening nemen. De diversiteit aan instrumenten is groot: piano, gitaar, basgitaar en slagwerk worden veel gebruikt. Maar ook accordeon, saxofoon, schuiftrombone en andere instrumenten zijn soms van de partij.

De liederen die we zingen komen bijna allemaal uit de bekende bundels van Opwekking. Maar daartoe beperken we ons niet. Ook liederen uit andere bron, zoals Hillsong, worden regelmatig gezongen. Het grootste deel van de liederen die we zingen is Nederlandstalig, maar ook Engelstalige liederen kunt u in de EGH regelmatig meezingen.