Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Op zondag komen we samen in de aula van college de Heemlanden te Houten
(achteringang aan Kamillehof).

De diensten zijn ook online te bekijken.
Bekijk de laatste diensten >

Aanvang 10.00 uur.

Wegens de zomerperiode is er op zondag 24 juli en 31 juli geen samenkomst.

Navigeer naar: Kruispunt van Kamillehof en Herikhof. Daar vindt u een parkeerterrein. Vanaf dat parkeerterrein kunt u de achteringang van college De Heemlanden zien.