Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Het kinderwerk neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente. We vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens de dienst een eigen plekje hebben waar ze op hun niveau het evangelie horen.

sfr_pan_001

De Vonkjes – baby’s van 0 en 3 jaar

Voor de allerkleinsten is er elke zondag oppas. Er zijn mogelijkheden om te slapen, maar ook om lekker te spelen op het speelkleed.

De Schatgravers – kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool

Elke keer is het weer fijn om bij elkaar te zijn. Het is een feest om voor God te zingen, liedjes die je misschien al kent. We bidden en de leiding vertelt een mooi bijbelverhaal. Daar kun je vast wel wat van leren. Verder gaan we aan de slag met een leuk knutselwerkje.

De Fakkeldragers – kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool

Elke week zingen we met elkaar en vertellen we wat we de afgelopen week beleefd hebben; thuis, op school of met vriendjes/vriendinnetjes. We praten samen over God en wat Hij doet. Ook het bidden met elkaar is een belangrijk onderdeel. De lessen die worden gegeven komen uit de werkboeken van ‘Vertel het maar’. Na elke les volgt een leuke opdracht of een spel.

Groep 8

Bijzondere aandacht is er voor iedereen uit groep 8 van de basisschool. Elk jaar vanaf januari tot aan de zomervakantie zijn er speciale ‘Groep-8 lessen’ over de basis van het christelijk geloof. Op die manier wordt een extra stevig fundament gelegd voor de overstap naar de tienertijd. Aan de orde komen onderwerpen als zonde, bekering, doop, de Heilige Geest en Avondmaal. De lessenserie wordt afgesloten met een examen.