Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Gebed is een krachtig middel voor de voortgang van Gods werk op aarde. Daarom neemt gebed binnen de EGH een belangrijke plaats in. Op woensdagavond is er in ‘De Tent’ een algemene bidstond van 20.00 – 21.30 uur. Soms vieren we er het heilig Avondmaal, we spreken de zegenbede over elkaar uit en er is ruimte voor aanbidding. De bidstondleider houdt een korte overdenking. We bidden we voor de noden in de gemeente, ons land, deze wereld en Israël. Eigen inbreng van gebedsonderwerpen is natuurlijk ook mogelijk. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk, ook voor wie slechts een enkele keer wil meebidden.

Een keer per maand staat de gebedsavond in het teken van één van onze vier zendingsprojecten.