Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Gebed is een krachtig middel voor de voortgang van Gods werk op aarde. Daarom neemt gebed binnen de EGH een belangrijke plaats in. Er zijn verschillende gebedsinitiatieven. Op woensdagavond is er een algemene bidstond van 20.00 – 21.30 uur. De bidstondleider houdt een korte overdenking en we bidden voor de noden in de gemeente, ons land, deze wereld en Israël. Eigen inbreng van gebedsonderwerpen is natuurlijk ook mogelijk. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk, ook voor wie slechts een enkele keer wil meebidden. Eén keer per maand staat de gebedsavond in het teken van één van onze vier zendingsprojecten.