Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Nieuwe ‘broeders en zusters’ heten we van harte welkom binnen onze gemeente! Of u nu gelovig bent opgevoed of op latere leeftijd tot bekering bent gekomen, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat u persoonlijk een keuze heeft gemaakt God te willen dienen met heel uw hart.

Om lid te kunnen worden van onze gemeente kennen we de volgende voorwaarden:

  • Een persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus;
  • Het accepteren van de Bijbel als grondslag voor het leven;
  • Gedoopt door onderdompeling op belijdenis van het geloof;
  • Het accepteren van de statuten van de EGH.

Hoe word je lid?

We zijn blij met alle nieuwe mensen en geven hen graag de gelegenheid op ongedwongen wijze vertrouwd te raken met de gemeente. Wie lid wil worden, kan dit na ongeveer een half jaar aangeven in een gesprek met een oudste. Na wederzijdse instemming om lid te worden, stellen de nieuwe mensen (of jongeren die in de gemeente zijn opgegroeid) zichzelf voor aan de gemeente. Het lidmaatschap wordt bevestigd tijdens een samenkomst. De kandidaat-leden leggen de belofte af, worden ingezegend en verwelkomd als lid van de gemeente.

Vaste bezoekers

De EGH kent niet alleen leden, maar ook vaste bezoekers. Dat zijn christenen die soms al jaren getrouw de EGH bezoeken zonder formeel lid te zijn. Zij doen vaak volop mee in het gemeenteleven en zijn volledig opgenomen in de geloofsgemeenschap.