Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Nieuwe ‘broeders en zusters’ heten we van harte welkom binnen onze gemeente! Of u nu gelovig bent opgevoed of op latere leeftijd tot bekering bent gekomen, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat u persoonlijk een keuze heeft gemaakt God te willen dienen met heel uw hart.

Om lid te kunnen worden van onze gemeente kennen we de volgende voorwaarden:

  • Een persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus;
  • Het accepteren van de Bijbel als grondslag voor het leven;
  • Gedoopt door onderdompeling op belijdenis van het geloof;
  • Het accepteren van de statuten van de EGH.

Hoe word je lid?

Na een kennismakingsgesprek met een bestuurslid of oudste en wederzijdse instemming om lid te worden, stellen de nieuwe mensen zichzelf voor aan de gemeente. Ze worden daarmee ‘kandidaat-lid’. Het kandidaat-lidmaatschap duurt ongeveer een half jaar en dient om op ongedwongen wijze vertrouwd te raken met de gemeente. Vaste bezoekers en jeugd die in de EGH is opgegroeid, kunnen deze fase overslaan. Het lidmaatschap wordt bevestigd op een algemene ledenvergadering, die tweemaal per jaar wordt gehouden. De kandidaat-leden leggen de belofte af, worden ingezegend en verwelkomd als lid van de gemeente.

Vaste bezoekers

De EGH kent niet alleen leden, maar ook vaste bezoekers. Dat zijn christenen die soms al jaren getrouw de EGH bezoeken zonder formeel lid te zijn. Zij doen vaak volop mee in het gemeenteleven en zijn volledig opgenomen in de geloofsgemeenschap.