Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Op zondag komen we samen in de aula van college de Heemlanden te Houten
(achteringang aan Kamillehof).

Normale aanvang 10.00 uur.
Kijk ook in onze agenda voor meer informatie

Navigeer naar: Kruispunt van Kamillehof en Herikhof. Daar vindt u een parkeerterrein. Vanaf dat parkeerterrein kunt u de achteringang van college De Heemlanden zien.