Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Geloven doe je samen. Als liefhebbende, lerende en biddende gemeente willen we elkaar vaker ontmoeten dan alleen op zondagmorgen. Naast alle kerkelijke activiteiten zijn er verschillende initiatieven om de liefde tot God en naar elkaar tot uitdrukking te brengen.

Huiskringen en kleine groepen

Huiskringen en kleine groepen (bestaande uit drie of vier mannen of vrouwen) vormen de plaats waar we van hart tot hart met elkaar verbonden willen zijn. Als leden van één lichaam delen we elkaars vreugde en moeiten. Tijdens een kringavond is er gelegenheid voor aanbidding en gebed voor een ieder die dat nodig heeft. Ook bijbelstudie en het nadenken over de praktische uitwerking in ons leven nemen een belangrijke plaats in. De kringen verschillen van karakter en kunnen er ook zijn voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen.