Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Geloven doe je samen. Als liefhebbende, lerende en biddende gemeente willen we elkaar vaker ontmoeten dan alleen op zondagmorgen. Naast alle kerkelijke activiteiten zijn er verschillende initiatieven om de liefde tot God en naar elkaar tot uitdrukking te brengen.

Huiskringen

Huiskringen vormen de plaats waar we van hart tot hart met elkaar verbonden willen zijn. Als leden van één lichaam delen we elkaars vreugde en moeiten. Tijdens een kringavond is er gelegenheid voor aanbidding en gebed voor een ieder die dat nodig heeft. Ook bijbelstudie en het nadenken over de praktische uitwerking in ons leven nemen een belangrijke plaats in. De EGH heeft een wisselend aantal huiskringen die verschillen van karakter. Naast algemene zijn er kringen voor specifieke doelgroepen.

Wijkgroepen

Wijkgroepen zijn er voor gezellig contact en onderlinge hulp. Samen met de andere EGH-ers in jouw directe omgeving vorm je de wijkgroep. Elkaar ontmoeten op ontspannen wijze is het belangrijkste doel van deze groepen.