Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

De EGH heeft een duidelijke structuur waarin openheid is voor verandering en vernieuwing. Voor het besturen van de gemeente kennen we het meervoudig leiderschapsmodel.

Oudsten

Het team van oudsten is verantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de geestelijke koers van de gemeente. Daarbij behoort het geestelijk welzijn van de individuele leden. Alle oudsten, mannen of vrouwen, hebben een gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar. Op dit moment zijn twee oudsten parttime ‘vrijgesteld’. Zij ontvangen een financiële vergoeding om een deel van de week te kunnen besteden aan het werk voor de EGH.

Diakenen

De diakenen zijn mannen of vrouwen met een verantwoordelijkheid voor een specifiek taakgebied binnen de gemeente, bijvoorbeeld kinderwerk of zending en evangelisatie. Elke diaken is gekoppeld aan een oudste die functioneert als aanspreekpunt en aan wie de diaken verantwoording aflegt.

Bestuur

De statutaire eindverantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij het Bestuur, dat minimaal gevormd wordt door de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het Bestuur neemt beslissingen over zaken die zowel van geestelijke als bestuurlijke aard kunnen zijn. Met name zijn dat onderwerpen die een breed effect hebben op de gemeente, externe relaties beïnvloeden of waaraan mogelijk belangrijke financiële consequenties zitten. Het Bestuur bewaakt daarmee de buitengrens van de gemeente.