Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Oudsten

De oudstenraad en is verantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de geestelijke koers van de gemeente. Daarbij behoort ook het geestelijk welzijn van de individuele leden.
De oudstenraad heeft ook de statutaire eindverantwoordelijkheid en neemt dus tevens beslissingen die bestuurlijk van aard kunnen zijn.
Alle oudsten, mannen of vrouwen, hebben een gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar. Mogelijk is er een oudste ‘vrijgesteld’. Die ontvangt een financiële vergoeding om (een deel van de week) te werken voor de EGH.

Diakenen

De diakenen zijn mannen of vrouwen met een verantwoordelijkheid voor een specifiek taakgebied binnen de gemeente, bijvoorbeeld kinderwerk of zending en evangelisatie. Elke diaken is gekoppeld aan een oudste die functioneert als aanspreekpunt en aan wie de diaken verantwoording aflegt.