Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

De EGH wil een liefdevolle en warme gemeenschap zijn van geestvervulde, vruchtbare discipelen. Ons verlangen is een plaats van genezing en herstel te zijn voor de inwoners van Houten. Vanuit bewogenheid en door de kracht van de Heilige Geest willen we het Koninkrijk van God verkondigen, in woord en daad. Naar Jezus’ voorbeeld.

We beseffen dat met alle christenen samen de veelkleurigheid wijsheid van God tot uitdrukking komt. Daarom is de EGH voorstander van interkerkelijke samenwerking.