Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

De EGH wil een liefdevolle en warme gemeenschap zijn van geestvervulde, vruchtbare discipelen. Ons verlangen is een plaats van genezing en herstel te zijn voor de inwoners van Houten. Vanuit bewogenheid en door de kracht van de Heilige Geest willen we het Koninkrijk van God verkondigen, in woord en daad. Naar Jezus’ voorbeeld.

Na een intensieve periode van gebed en onderling overleg hebben we als gemeente vijf focusgebieden vastgesteld voor de komende jaren. Dat zijn:

  • Discipelschap en mentoraat
  • Zending en evangelisatie
  • Gebed, genezing en herstel
  • Structuur en focus
  • Gemeenschap

Interkerkelijk

We beseffen dat met alle christenen samen de veelkleurigheid wijsheid van God tot uitdrukking komt. Daarom is de EGH voorstander van interkerkelijke samenwerking.