Evangelie Gemeente Houten
Evangelie Gemeente Houten

Jezus is de Goede Herder. Hij voedt, koestert en corrigeert zijn schapen en geeft hen rust. In navolging van Jezus willen we ook zorg dragen voor elkaar. In het bijzonder letten we op de zwakkere, die onze aandacht extra nodig heeft.

Binnen de EGH kennen we zorgverlening op verschillende niveaus:

1. Nuldelijns zorg

Elkaar liefhebben en zorg dragen voor de ander is de verantwoordelijkheid van allen. Dit staat nadrukkelijk bovenaan.

2. Eerstelijns zorg

Voor een bijzondere bemoediging of voorbede kan er een beroep worden gedaan op het Ministryteam (gebedsteam). Dat gebeurt onder meer in de samenkomsten op zondag, maar ook thuis of op huis- en jeugdkringen.

3. Tweedelijns zorg

Speciale aandacht is er voor gemeenteleden met concrete problemen. Leden van het Pastoraal team en/of speciaal opgeleide mensen dragen hiervoor zorg. Naast het algemeen pastoraat is er specifiek pastoraat voor kinderen, voor jongeren en voor senioren.

4. Derdelijns zorg

Bij complexe problemen kunnen professionele hulpverleners (van buiten de EGH) worden ingeschakeld.

Diaconaat

Naast geestelijke steun biedt de EGH ook materiële steun aan mensen die dat nodig hebben, binnen en buiten de gemeente.